Bezpośrednie spotkania ze studentami są doskonałą okazją do poznania swojej grupy docelowej oraz umocnienia relacji (nawiązanych m.in. na targach), a także wzmocnienia przekazu kampanii prowadzonych metodą online. Jest to wyjątkowa szansa na bezpośrednią i merytoryczną rozmowę twarzą w twarz w komfortowych warunkach. Co więcej, badania pokazują, że bezpośrednia obecność na uczelni jest najbardziej przekonującym źródłem pozyskiwania informacji o Pracodawcach.

O nas:

 • wspieramy Pracodawców w tworzeniu i realizowaniu projektów mających na celu podniesienie świadomości i znajomości ich marki
 • wdrażamy projekty zachęcające utalentowanych ludzi do rozwoju kariery zawodowej; promujemy programy praktyk i staży wśród studentów i absolwentów oraz prowadzimy do nich aktywną rekrutację
 • ułatwiamy Pracodawcom dialog ze studentami i kadrą naukową polskich uczelni, a także wspieramy ich aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej.

Założenie:

 • Miejsce: W zależności od uczelni, oferujemy atrakcyjne lokalizacje znajdujące się na terenie kampusu lub w bardzo bliskim sąsiedztwie. Prestiżowe i ekskluzywne kluby rezerwowane na wyłączność w dniu eventu lub specjalnie przystosowane i zaaranżowane (również obrandowane) przestrzenie na uczelni.
 • Uczestnicy: Każdorazowo na event zapraszamy grupę min. 30, max. 60 osób z grupy docelowej, dookreślonej przez Pracodawcę (rok studiów, kierunek, branża, w której chce pracować). Obowiązuje wcześniejsza kwalifikowana rejestracja.

Formuła: 

 • część merytoryczna: prezentacja Pracodawcy, wykład, warsztaty
 • część networkingowa: prezentacja video Pracodawcy (korporacyjne filmy wizerunkowe Pracodawcy), poczęstunek, forum wymiany myśli oraz kuluarowe rozmowy uczestników z przedstawicielami Pracodawcy
 • konkursy: krótkie i ciekawe w formie konkursy, które oprócz zaangażowania mają również na celu pozyskanie bazy adresów mailowych od uczestników.

Kampania:

 • online: promocja na stronie/w mediach społecznościowych/poprzez organizacje studenckie, biura karier, wydziały i samorządy uczelni, mailingi do grup docelowych
 • offline: projekcje na obiektach wydziałów/akademików, tablice informacyjne na terenie kampusu, wieża informacyjna z zapowiedzią eventu, hostessy/animatorzy zachęcające do udziału w spotkaniu/grach/konkursach.

Co nas wyróżnia?

 • kwalifikowalność kandydatów wg określonych przez Pracodawcę kryteriów
 • dodatkowa selekcja na podstawie specjalnie dobranych zadań/testów.

Alternatywne elementy eventu (formuła indywidualnie dopasowana do Pracodawcy) – wybrane propozycje gier i zabaw:

 • mindball i mindflex
 • reactable
 • klocki XXL, puzzle XXL, szachy XXL
 • air hockey
 • symulatory
 • dedykowana tablica
 • fortune cookies z indywidualnymi karteczkami
 • fotomakieta
 • karykaturzysta
 • scrable
 • krzyżówki, wordsearch.

Watch & Talk uzupełnienie głównej części eventu. Po części oficjalnej proponujemy projekcję filmu o tematyce związanej z pracą i karierą lub branżą Pracodawcy. Film oglądany w luźnej atmosferze z możliwością swobodnej dyskusji po zakończeniu na tematy związane z samym filmem, jak i innymi zagadnieniami i oczekiwaniami uczestników w tym zakresie.

Współpraca z nami to:

 • szansa na realizację wyjątkowych kampanii informacyjno-promocyjnych skierowanych do przyszłych lub obecnych pracowników
 • możliwość kształtowania wizerunku pożądanego pracodawcy poprzez dotarcie z informacją do studentów i absolwentów najlepszych uczelni w Polsce
 • możliwość pozyskania kreatywnych osób, których celem jest profesjonalny rozwój.