• Strategia i wdrożenie skutecznej komunikacji rekrutacyjnej
  • Koncepcja i wykonanie strony Kariera/ Landing Page
  • Doradztwo w zakresie wyboru mediów rekrutacyjnych (online, offline)
  • Badanie skuteczności mediów rekrutacyjnych
  • Opomiarowanie mediów
  • Optymalizacja kosztów mediów rekrutacyjnych
  • Adaptacja globalnych standardów komunikacyjnych na grunt lokalny
  • Merytoryczne i graficzne opracowanie materiałów
  • Analiza kosztów i ewaluacja kampanii rekrutacyjnych