• Opracowanie:
  – strategii, budżetu
  – zasad współpracy na linii Pracodawca – Ambasador – Podwykonawca
  – zasad rekrutacji Ambasadorów
 • Stworzenie planu promocji rekrutacji
 • Rekrutacja Ambasadorów oraz podpisywanie umów cywilno-prawnych
 • Określenie celów dla Programu oraz indywidualnie dla każdego Ambasadora (zakres, rodzaj i harmonogram działań)
 • Koordynowanie oraz nadzorowanie pracy Ambasadorów
 • Wsparcie promocji online i offline w ramach działań ambasadorskich
 • Organizacja spotkań rozpoczynających i kończących programy ambasadorskie
 • Analiza skuteczności działań i kosztów
 • Ewaluacja Programu oraz jego uczestników