ANGAŻUJEMY / BADAMY / PROMUJEMY / REKRUTUJEMY
Prowadzimy skuteczne kampanie rekrutacyjne i employer brandingowe wykorzystując najskuteczniejsze rozwiązania, które pozwalają dotrzeć do właściwych odbiorców przy adekwatnych kosztach. Zespół doświadczonych specjalistów w zakresie kreatywnego opracowania i zarządzania kampaniami rekrutacyjnymi, tworzenia strategii i doradztwa w zakresie marki pracodawcy, rekrutacji, wszelkich działań promocyjnych na uczelniach oraz koordynacji współpracy na linii biznes – uczelnie.

Ewelina Gwizdowska
Specjalista w zakresie employer brandingu, marketingu rekrutacyjnego, komunikacji wewnętrznej oraz eventów. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobywane w ramach obecnych i wcześniejszych struktur, m. in. we współpracy z EY, Citigroup, Deloitte, Capgemini, ABB, CIMA, PwC. Specjalizuje się w kreacji i realizacji kampanii wizerunkowo – promocyjnych i rekrutacyjnych dla pracodawców, obsłudze programów ambasadorskich, definiowaniu strategii budowania wizerunku pracodawcy, produkcji wydarzeń i projektów badawczych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarach związanych z marketingiem, w tym przez ostatnich 13 lata specjalizuje się w tematyce wizerunku pracodawcy (Grupa Modus, Universum, MBE Group). Absolwentka Studiów Filozoficzno-Historycznych na UMCS w Lublinie oraz Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim a także Studium Treningu Grupowego i Edukacji o Człowieku, Jego Rozwoju, Zdrowiu i Patologii.

Monika Weryszko
Posiada doświadczenie w planowaniu i realizowaniu kampanii promocyjnych online i offline oraz w organizowaniu eventów – współtworzyła m.in. kilka edycji uczelnianych targów pracy. Wielokrotnie zarządzała zespołem liczącym od kilku do kilkudziesięciu osób. Swoje doświadczenie zdobywała współpracując z NGOs, działając w organizacji studenckiej, a także pracując w portalach internetowych oraz w biurze karier. Odpowiedzialna za obsługę social media firm z branży hotelarstwa, gastronomii i przemysłu. Entuzjastka mediów społecznościowych oraz wykorzystania ich w działaniach employer branding. Absolwentka Europeistyki oraz Marketingu i komunikacji rynkowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z Psychologii w biznesie w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK.