• Kompleksowa strategia marki pracodawcy (Employer Branding)
  • Strategia spójnej komunikacji i promocji marki pracodawcy
  • Strategia budowania i wzmacniania zaangażowania pracowników
  • Strategia skutecznej komunikacji rekrutacyjnej i wizerunkowej
  • Krótko i długoterminowe strategie rekrutacji
  • Adaptacja globalnych standardów komunikacyjnych na grunt lokalny
  • Digitalizacja procesów rekrutacji i komunikacji