• Rekrutacja na stanowiska entry level (marketing rekrutacyjny) oraz specjalistyczne (Direct Search)
  • Prezentacja oferty wskazanej grupie Kandydatów
  • Kompleksowa obsługa targów pracy
  • Konkursy i turnieje zmierzające do wyłowienia Talentów
  • Projektowanie i wykonanie aplikacji mobilnych angażujących uczestników
  • Projektowanie, promocja, rekrutacja i koordynacja programów ambasadorskich i stypendialnych
  • Wdrażanie programów partnerskich na linii  „biznes-uczelnia”
  • Aranżacje przestrzeni publicznej