Dla naszego Klienta, Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) czołowej i jednocześnie największej światowej organizacji zrzeszającej specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, poszukujemy ambitnych osób, które są gotowe łączyć studenckie obowiązki z współpracą jako Ambasador CIMA w Programie Ambasadorskim CIMA w roku akademickim 2021/22.

Idealny Ambasador CIMA będzie:
• znał markę CIMA oraz zasady Programu CIMA na jego Uczelni;
• studentem min. 2 roku Wydziału/Kierunku, na którym realizowany jest Program CIMA;
• posiadał umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i utrzymywania relacji;
• znał język angielski – co najmniej na poziomie dobrym;
• dynamiczny w działaniu, kreatywny oraz dobrze zorientowany w social media;
• potrafił dobrze komunikować się w mowie i piśmie;
• członkiem innych organizacji studenckich.

Obowiązki i zadania Ambasadora CIMA:
• promowanie marki CIMA wśród studentów danej Uczelni;
• reprezentowanie CIMA na targach pracy oraz konferencjach;
• prowadzenie spotkań dla osób zainteresowanych Programem CIMA;
• pomoc przy organizacji spotkań przedstawicieli CIMA ze studentami;
• aktywne kreowanie i realizacja działań online i offline w celu pozyskiwania nowych studentów CIMA;
• wspieranie Koordynatora Programu CIMA na Uczelni;
• kontakt z Biurem Karier, organizacjami studenckimi i kołami naukowymi.

CIMA oferuje:
• atrakcyjne wynagrodzenie;
• różnorodność zadań, rozwój kompetencji i wsparcie w ramach Programu Ambasadorskiego CIMA;
• ułatwiony dostęp do projektów realizowanych przez CIMA z firmami partnerskimi w Polsce i na świecie;
• udział we wszystkich spotkaniach dla studentów i członków CIMA w Polsce;
• po zakończeniu pracy popartej sukcesami CIMA oferuje płatny staż w swojej warszawskiej siedzibie;
• referencje.

Jak aplikować?
Należy przesłać swoje CV na adres eb@ebevents.pl z dopiskiem w tytule: rekrutacja Ambasador + nazwa swojej Uczelni. Pamiętaj o zamieszczeniu klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Koordynatorem Programu pod numerem tel. 508 201 555 lub przesłanie aplikacji (CV) na maila eb@ebevents.pl z dopiskiem w tytule Ambasador, a w przesyłanym mailu lub CV zmieść zgodę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Employer Branding Events moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Ambasador Marki Pracodawcy (zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”

Jeśli zdecydujesz się na udział w procesie rekrutacji, to:
• informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych będzie Employer Branding Events z siedzibą w Jerzmanowicach, Łazy 140c, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego na stanowisko Ambasador Marki Pracodawcy. Podstawą przetwarzania i przechowywania danych są obowiązujące regulacje prawne w szczególności: Kodeks Pracy, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz udzielona przez Ciebie zgoda. W przypadku aktualnie prowadzonej rekrutacji Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 36 miesięcy od dnia jej zakończenia w celu zabezpieczenia administratora danych osobowych przed roszczeniami. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o wydarzeniach rekrutacyjnych i przyszłych procesach rekrutacji do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody lub maksymalnie przez 36 miesięcy. Informujemy, że posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych. Masz również prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw oraz wszelkie uwagi, zapytania i skargi możesz zgłosić na adres e-mail: iod@ebevents.pl lub na adres do korespondencji: Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Employer Branding Events Łazy 140c, 32-048 Jerzmanowice. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych w Polsce. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Prezesa UODO, można uzyskać pod adresem www.giodo.gov.pl.